Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương sáng nhà giáo ngành Giáo dục
  Số văn bản: 21/KH-CĐN
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/02/2020
  Ngày hiệu lực: 20/02/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: