Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo nhanh tình hình tổ chức, hoạt động và thực hiện chi cho công các bảo vệ NLĐ
  Số văn bản: 28/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 28/02/2020
  Ngày hiệu lực: 28/02/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ nhiệm UBKT
  Ghi chú: