Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 04/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/01/2020
  Ngày hiệu lực: 20/01/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: