Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong các công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 02/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/01/2020
  Ngày hiệu lực: 20/01/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: