Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020
  Số văn bản: 07/HD-TGNC
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/01/2020
  Ngày hiệu lực: 21/01/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: