Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2020
  Số văn bản: 06/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/01/2020
  Ngày hiệu lực: 21/01/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: