Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo về việc thực hiện Chương trình phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động năm học 2019 - 2020
  Số văn bản: 57/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 22/11/2019
  Ngày hiệu lực: 22/11/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: