Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp
  Số văn bản: 321/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/11/2019
  Ngày hiệu lực: 19/11/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tich CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: