Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc hướng dẫn công đoàn các trường học tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc theo "Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"
  Số văn bản: 312/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/11/2019
  Ngày hiệu lực: 12/11/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: