Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Thầy cô trong mắt em"
  Số văn bản: 312/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quy định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/11/2019
  Ngày hiệu lực: 08/11/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: