Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cơ quan, đơn vị, trường học năm 2019 - 2020
  Số văn bản: 12/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/11/2019
  Ngày hiệu lực: 05/11/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: