Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc đề xuất biện pháp giáo dục học sinh
  Số văn bản: 303/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/11/2019
  Ngày hiệu lực: 08/11/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: