Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019
  Số văn bản: 18/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 28/10/2019
  Ngày hiệu lực: 28/10/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐGD Việt nam
  Ghi chú: