Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện công tác BHLĐ-BVMT năm học 2019-2020
  Số văn bản: 288/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/10/2019
  Ngày hiệu lực: 21/10/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: