Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện môi trường làm việc giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019-2023
  Số văn bản: 11/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 16/10/2019
  Ngày hiệu lực: 16/10/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: