Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị 03/CT - TLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020
  Số văn bản: 269/KH- CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 01/10/2019
  Ngày hiệu lực: 01/10/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: