Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo thống kê số lượng Cán bộ UBKT nhiệm kỳ 2018 - 2023
  Số văn bản: 13/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/06/2019
  Ngày hiệu lực: 05/06/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ nhiệm UBKT
  Ghi chú: