Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng "Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam"
  Số văn bản: 135/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/05/2019
  Ngày hiệu lực: 14/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: