Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Chuyên môn đồng cấp
  Số văn bản: 146/CĐN
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/05/2019
  Ngày hiệu lực: 13/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: