Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" năm 2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 80/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/04/2019
  Ngày hiệu lực: 02/04/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: