Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch Tổ chức Hội thị "An toàn vệ sinh viên giỏi" năm 2019
  Số văn bản: 101/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/04/2019
  Ngày hiệu lực: 02/04/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: