Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam"
  Số văn bản: 79/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/03/2019
  Ngày hiệu lực: 29/03/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: