Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019
  Số văn bản: 03/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 26/03/2019
  Ngày hiệu lực: 26/03/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: