Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tổng kết 5 năm triển khai quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 45/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/02/2019
  Ngày hiệu lực: 20/02/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: