Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc hướng dẫn trọng tâm công tác nữ năm 2019
  Số văn bản: 43/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 18/02/2019
  Ngày hiệu lực: 18/02/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: