Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thống báo về việc điều chỉnh chương trình làm việc các Hội nghị của CĐGD Việt Nam
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/01/2019
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: