Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn Về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
  Số văn bản: 12/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/01/2019
  Ngày hiệu lực: 08/01/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: