Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn v/v triệu tập dự Hội nghị"Đổi mới, nâng cao năng lực cán bộ nữ công công đoàn cơ sở" và Sơ kết phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"
  Số văn bản: 314/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/12/2018
  Ngày hiệu lực: 10/12/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: