Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Khen thưởng chuyên đề
  Số văn bản: 10/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/12/2018
  Ngày hiệu lực: 04/12/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: