Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 325/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/12/2018
  Ngày hiệu lực: 04/12/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: