Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn Về việc tập huấn cộng tác viên tuyên truyền, dư luận xã hội ngành Giáo dục
  Số văn bản: 270/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/11/2018
  Ngày hiệu lực: 14/11/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: