Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên tuyên truyền và dư luận xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 299 /QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/11/2018
  Ngày hiệu lực: 04/11/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: