Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn v/v mạo danh CĐGD Việt Nam bán sách, ấn phẩm
  Số văn bản: 248/CV-CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/11/2018
  Ngày hiệu lực: 08/11/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: