Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v báo cáo và đăng ký phát triển đoàn viên
  Số văn bản: 246/CĐN-BToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/11/2018
  Ngày hiệu lực: 05/11/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: