Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2018
  Số văn bản: 241/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 31/10/2018
  Ngày hiệu lực: 31/10/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: