Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn 6 tháng cuối năm 2018
  Số văn bản: 08/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/10/2018
  Ngày hiệu lực: 10/10/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ nhiệm UBKT
  Ghi chú: