Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn Về việc tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
  Số văn bản: 219/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 18/09/2018
  Ngày hiệu lực: 18/09/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: