Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012
  Số văn bản: 216 /CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/09/2018
  Ngày hiệu lực: 12/09/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: