Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
  Số văn bản: 196/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/08/2018
  Ngày hiệu lực: 27/08/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: