Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023
  Số văn bản: 09/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quy định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/08/2018
  Ngày hiệu lực: 24/08/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: