Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018
  Số văn bản: CV Số 189/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/08/2018
  Ngày hiệu lực: 21/08/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: