Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và các chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nhiệm kỳ 2018 - 2023
  Số văn bản: KH Số: 07/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/08/2018
  Ngày hiệu lực: 13/08/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: