Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023
  Số văn bản: QĐ Số 06/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/08/2018
  Ngày hiệu lực: 13/08/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: