Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v: Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
  Số văn bản: CV Số 180/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/08/2018
  Ngày hiệu lực: 06/08/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: