Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2017 - 2018
  Số văn bản: TB Số 165/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 09/07/2018
  Ngày hiệu lực: 09/07/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức -Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: