Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v tập trung các giải pháp ổn định tình hình trong CBNGNLĐ các đơn vị
  Số văn bản: CV Số 145/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/06/2018
  Ngày hiệu lực: 12/06/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: