Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Tổ chức hoạt động “Tháng hành động Vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2018
  Số văn bản: HD Số 05/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/06/2018
  Ngày hiệu lực: 08/06/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: