Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v đôn đốc nộp hồ sơ chấm điểm xếp loại công đoàn và hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương năm 2018
  Số văn bản: CV Số 131/CĐN-BToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/06/2018
  Ngày hiệu lực: 04/06/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông: Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: