Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kết quả thực hiện cuộc vận động Hỗ trợ miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2017 - 2018
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/06/2018
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: