Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị
  Số văn bản: CV Số 129/CĐN - BToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/06/2018
  Ngày hiệu lực: 02/06/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: